SK   EN 
Úvod
Sme špedično dopravná spoločnosť založená v januári 2007. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú zasielateľské a dopravné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave. Zabezpečujeme prepravy v rámci celej Európy so špecializáciou na Poľsko, Česko a Maďarsko. Realizujeme prepravy bežného obchodného tovaru, ADR tovaru s výnimkou rádioaktívnych a výbušných látok, chladiarenskeho tovaru a prepravu expresných zásielok. Na realizáciu prepráv využívame kapacity našich vozidiel vybavených satelitným monitorovacím zariadením ako aj dopravcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka.
KONTAKT
SP Transit Slovakia s.r.o.
Krásnohorská 11/3161
tel..: +421 948 489 104
fax: +421 (0) 263 453 689
Email: doprava@sptransit.sk
www.sptransit.sk